იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ბეტონის საფარი მაქსიმალურად გამძლე იყოს, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მომზადების პროცესს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საფუძვლიანად მომზადდება საფუძველი, შეიძლება გაგრძელდეს ბეტონის დასხმის დაწყება, არასრულფასოვნად მომზადების შემთხვევაში სართული შეიძლება გაიბზაროს და მოითხოვოს ხშირი რემონტი

დამკვეთები

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client